كل عناوين نوشته هاي قلي نيا

قلي نيا
[ شناسنامه ]
معرفي نرم افزارهاي جايگزين ويندوز مووي ميکر ...... دوشنبه 97/12/13
عکس پودمان بافت ...... يكشنبه 97/10/2
کانال آموزشي ستارگان کوير ...... يكشنبه 97/10/2
استفاده از آهنگ براي يادگيري زبان ...... سه شنبه 97/9/6
کتاب هاي گوياي زبان ...... دوشنبه 94/11/19
جهت يابي با استفاده از اجرام سماوي ...... جمعه 94/10/18
Phrases to describe your English ...... سه شنبه 94/9/17
پست الکترونيک ...... سه شنبه 94/2/1
چند مورد از موتورهاي جست و جوي مطالب علمي ...... شنبه 92/9/30
دسترسي به کتاب هاي درسي؟! ...... جمعه 92/7/5
  ==>   ليست آرشيو شده ها